Latest Courses
Python: Associate in Python Programming Certification 2021Check course
Learn Wordpress Now: Wordpress for BeginnersCheck course
Python Performance OptimizationCheck course
Python Django Full Social Media CourseCheck course
Build a Dog Breed Recognition Application in FlutterCheck course
Creating Smart Maps with Python and Leaflet Windows VersionCheck course
WordPress Complete Course On LocalHost (An Extensive Guide)Check course
SQL Bootcamp: Complete SQL CourseCheck course
Junit 5 Jupiter Under JDK 16 In Details Step by StepCheck course
Python Bootcamp for Data Science 2021 Numpy Pandas & SeabornCheck course
Python: Associate in Python Programming Certification 2021Check course
Learn Wordpress Now: Wordpress for BeginnersCheck course
Python Performance OptimizationCheck course
Python Django Full Social Media CourseCheck course
Build a Dog Breed Recognition Application in FlutterCheck course
SQL Bootcamp – Hands-On Exercises – SQLite – Part II

SQL Bootcamp – Hands-On Exercises – SQLite – Part II

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

RECOMMENDED LEARNING PATH

200+ Exercises – Programming in Python – from A to Z

210+ Exercises – Python Standard Libraries – from A to Z

150+ Exercises – Object Oriented Programming in Python – OOP

100+ Exercises – Unit tests in Python – unittest framework

100+ Exercises – Python Programming – Data Science – NumPy

100+ Exercises – Python Programming – Data Science – Pandas

100+ Exercises – Python – Data Science – scikit–learn

250+ Exercises – Data Science Bootcamp in Python

SQL Bootcamp – Hands–On Exercises – SQLite – Part I

SQL Bootcamp – Hands–On Exercises – SQLite – Part II

COURSE DESCRIPTION

SQL Bootcamp – Hands–On Exercises – SQLite – Part II

Welcome to the course SQL Bootcamp – Hands–On Exercises – SQLite – Part II, where you can test your SQL programming skills.

This is the second part of the SQL Bootcamp – Hands–On Exercises series. The exercises in this part are mainly focused on creating DDL and DML queries to the database.

The course is designed for people who have basic knowledge in SQL and it consists of over 150 exercises with solutions.

This is a great test for people who are learning SQL and are looking for new challenges. Exercises are also a good test before the interview.

Instructor Details

EN Data Scientist, Securities Broker Founder at e-smartdata[.]org. A big fan of new technologies, especially in the areas of artificial intelligence, big data and cloud solutions. A graduate of postgraduate studies at the Polish-Japanese Academy of Information Technology in the field of Computer Science in the Big Data specialization. A graduate of Master's Degree in Financial and Actuarial Mathematics at the Faculty of Mathematics and Computer Science of the University of Lodz. Stockbroker license holder with experience in teaching at a university. Lecturer at the GPW Foundation (technical analysis, behavioral finance and portfolio management). The main areas of interest are artificial intelligence, machine learning, deep learning and financial markets. PL Data Scientist, Securities Broker Za o yciel platformy e-smartdata[.]org Mi o nik nowych technologii, szczeg lnie w obszarze sztucznej inteligencji, big data oraz rozwi za chmurowych. Absolwent podyplomowych studi w na Polsko-Japo skiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Informatyka, spec. Big Data. Absolwent studi w magisterskich z matematyki finansowej i aktuarialnej na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu dzkiego. Od 2015 roku posiadacz licencji maklera papier w warto ciowych z uprawnieniami do czynno ci doradztwa inwestycyjnego. Wyk adowca w Fundacji GPW prowadz cy szkolenia dla inwestor w z zakresu analizy technicznej, finans w behawioralnych i zasad zarz dzania portfelem instrument w finansowych. Z do wiadczeniem w prowadzeniu zaj dydaktycznych na wy szej uczelni z przedmiot w zwi zanych z rachunkiem prawdopodobie stwa i statystyk . G wne obszary zainteresowa to sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, uczenie g bokie i rynki finansowe.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “SQL Bootcamp – Hands-On Exercises – SQLite – Part II”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SQL Bootcamp – Hands-On Exercises – SQLite – Part II
SQL Bootcamp – Hands-On Exercises – SQLite – Part II

Price tracking

Java Code Geeks
Logo
Register New Account
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare